۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۲۹ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۳۱ خرداد    تعداد بازدید : 155

 

 

 

گروه پژوهشی- مغز و اعصاب

 

دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استاد

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:    ebrahimi.ha@gmail.com

                               hebrahimi@kmu.ac.ir    

دکتر اکبر حمزه ای مقدم

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:   a_hamzehei@kmu.ac.ir     

دکتر محمدعلی شفا

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: ma_shafa@kmu.ac.ir 

دکتر رستم سیف الدینی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: r.seifaddini@gmail.com       

دکتر بهناز صدیقی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: behnaz.sedighi@gmail.com   

دکتر فرهاد ایرانمنش

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استاد

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: fpp_farhad@yahoo.com      

دکتر کاوه شفیعی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:   kshafiee@gmail.com  

دکتر هدا کمالی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: hoda_3303@yahoo.com

دکتر حمیده ارون

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: Hamide.md62@gmail.com

دکتر بنت الهدی ضیاء الدینی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: dr_mohsen_sys@yahoo.com

دکتر حمیدرضا برزگر بفروئی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: hr.barzegar68@gmail.com

دکتر  فاطمه مقدس

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: fateme.moghaddas1991@gmail.com

دکتر مهدیه خزانه ها

درجه علمی: Ph.D علم اطلاعات و دانش شناسی

مرتبه علمی: استادیار

هیأت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:  khazaneha.m@gmail.com   

دکتر مریم عابدینی پاریزی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

پست الکترونیک:  parizmary@yahoo.com