۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۳۰ فروردين    تعداد بازدید : 531

 

 

ردیف عنوان کارگاه/کنگره گروه هدف نام مدرسین تاریخ برگزاری  محل برگزاری 
1

برنامه بازآموزی: 

سکته های مغزی

 متخصصین بیماری های مغز و اعصاب، متخصصین جراحی مغز و اعصاب، متخصصین بیماری های داخلی ، متخصصین طب اورژانس، پزشکان عمومی (پزشکان عمومی و پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده)  دکتر اکبر حمزه ای مقدم، دکتر محمدعلی شفا، دکتر بنت الهدا ضیاءالدینی، دکتر فرهاد ایرانمنش و دکتر سعید کارآموزیان

23 فروردین 1397 

(یک روزه)

کرمان - بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهار راه فرهنگیان- سالن آموزش مداوم  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
2

برنامه بازآموزی:

سردرد

متخصصین بیماری های مغز و اعصاب، متخصصین جراحی مغز و اعصاب،متخصص روانپزشکی، متخصصین طب اورژانس ، پزشکان عمومی (پزشکان عمومی و پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده) ، متخصصین بیماری های داخلی، متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری دکتر بهناز صدیقی، دکتر اکبر حمزه ای مقدم، دکتر پریسا دیوسالار، دکتر کاوه شفیعی، دکتر بنت الهدا ضیاءالدینی ، دکتر محمدعلی شفا

6 اردیبهشت 1397 

(یک روزه)

کرمان - بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهار راه فرهنگیان- سالن آموزش مداوم  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
3

برنامه بازآموزی: 

صرع

متخصصین بیماری های مغز و اعصاب، متخصصین جراحی مغز و اعصاب، متخصص بیماری های داخلی، متخصصین روانپزشکی، متخصصین بیماری های کودکان، فوق تخصصین اعصاب کودکان، متخصص کودکان، پزشکان عمومی (پزشکان عمومی و پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده)، دکترا روانشناسی بالینی دکتر حسینعلی ابراهیمی، دکتر حبیبه نژاد بیگلری، دکتر رستم سیف الدینی، دکتر بهناز صدیقی، دکترمریم عابدینی پاریزی، دکتر محسن شهبا

20 اردیبهشت 1397 

(یک روزه)

کرمان - بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهار راه فرهنگیان- سالن آموزش مداوم  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
4

برنامه بازآموزی:

 سرگیجه

متخصصین بیماری های مغز و اعصاب، متخصصین بیماری های داخلی، متخصص جراحی مغز و اعصاب، متخصصین طب اورژانس، متخصصین گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن، پزشکان عمومی (پزشکان عمومی و پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده)  دکتر حسینعلی ابراهیمی، دکتر هدا کمالی، دکتر رستم سیف الدینی، دکتر حمیده ارون،دکتر مریم عامی زاده  

31 خرداد 1397 

(یک روزه)

کرمان - بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهار راه فرهنگیان- سالن آموزش مداوم  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
5

برنامه بازآموزی: 

دمانس (زوال عقل)

متخصصین بیماری های مغز و اعصاب، متخصصین جراحی مغز و اعصاب، متخصص روانپزشکی، متخصصین بیماری های داخلی، پزشکان عمومی (پزشکان عمومی و پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده)، متخصصین طب اورژانس دکتر حسینعلی ابراهیمی، دکتر رستم سیف الدینی، دکتر کاوه شفیعی، دکتر محسن گرکانی، دکتر هدا کمالی، دکتر بنت الهدا ضیاءالدینی

14 تیر 1397

 

(یک روزه)

کرمان - بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهار راه فرهنگیان- سالن آموزش مداوم  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
6

برنامه بازآموزی: 

مولتیپل اسکلروزیس (MS)

متخصصین بیماری های مغز و اعصاب، متخصصین جراحی مغز و اعصاب، متخصصین روانپزشکی، متخصصین بیماری های داخلی، فوق تخصصین روماتولوژی، پزشکان عمومی (پزشکان عمومی و پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده) دکتر حسینعلی ابراهیمی، دکتر بهناز صدیقی، دکتر مریم عابدینی پاریزی، دکتر کاوه شفیعی، دکتر شهرزاد مظهری

21 تیر 1397  

(یک روزه)

کرمان - بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهار راه فرهنگیان- سالن آموزش مداوم  دانشگاه علوم پزشکی کرمان