۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ شنبه ۲۱ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۳۱ خرداد    تعداد بازدید : 3708
 
 
 

اعضا مرکز 

 

دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استاد

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:   ebrahimi.ha@gmail.com

                            hebrahimi@kmu.ac.ir    

دکتر اکبر حمزه ای مقدم

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:     a_hamzehei@kmu.ac.ir    

دکتر محمدعلی شفا

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک:       ma_shafa@kmu.ac.ir  

 

دکتر رستم سیف الدینی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:    r.seifaddini@gmail.com    

 

دکتر بهناز صدیقی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:   behnaz.sedighi@gmail.com    

 

دکتر فرهاد ایرانمنش

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استاد

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:      fpp_farhad@yahoo.com  

 

دکتر کاوه شفیعی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:    kshafiee@gmail.com  

دکتر سعید کارآموزیان

درجه علمی: متخصص جراحی مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: skaramuzian@kmu.ac.ir 

 

دکتر محسن شهبا

درجه علمی: متخصص جراحی مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:    msneurosurgeon@gmail.com 

 

دکتر حسن ضیاءالدینی

درجه علمی: متخصص روانپزشکی، فلوشیپ روانپزشکی کودک و نوجوان، فلوشیپ درمان اعتیاد 

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:   h_ziaaddini@hahoo.com  

 

دکتر نبی بنازاده

درجه علمی: متخصص روانپزشکی

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:      n_banazadeh@kmu.ac.ir

دکتر  نوید خلیلی

درجه علمی: متخصص روانپزشکی، فلوشیپ درمان درمانی

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:   navidkhalili2000@yahoo.com  

 

دکتر نرگس خانجانی

درجه علمی: اپیدمیولوژیست

مرتبه علمی: استاد

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:    narges.khanjani@gmail.com  

                                n_khanjani@kmu.ac.ir 

 

دکتر مهدیه خزانه ها

درجه علمی: Ph.D علم اطلاعات و دانش شناسی

مرتبه علمی: استادیار

هیأت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:      khazaneha.m@gmail.com