۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۴ مهر    تعداد بازدید : 1340

 

ارزش ها 

 

- حفظ و ارتقا شأن انسان به عنوان مظهر علمی و قدرت الهی (خلیفه الهی)

-احترام به مبانی تحقیقات بر پایه باورهای عمیق انسانی، اسلامی و بومی 

- اولویت دادن به حقوق مردم و جامعه و ترجیح آن  بر هر تحقیقی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با حقوق جامعه در تضاد باشد

- بسط و توسعه دانش بشری به دور از تعصبهای کورکورانه گروهی و مؤسسه ای

- جهت گیری فعالیت ها به سمت رفع نیازهای کشور و منطقه

- کار تیمی و توانمندسازی اعضای مرکز در جهت دستیابی به اهداف

- حفظ محرمانه بودن اطلاعات و اخلاق پژوهشی

- تسهیل ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط در کشور و نیز تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران

- سرعت و دقت در انجام وظایف و شفافیت عملکرد