۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر   

 

 

با توجه به اینکه همواره تعدادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، بدنبال انجام پایان نامه های دانشجویی مرتبط با حوزه تأمین مالی و بیمه سلامت می باشند. به منظور هدفمند کردن مطالعات و پاسخ به درخواست یاد شده، مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت اقدام به تدوین مجموعه "موضوعات پژوهشی مرتبط با حوزه تأمین مالی و بیمه سلامت قابل بهره برداری جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سال 1400"، و فراخوان از طریق وبگاه مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت نموده است.

فهرست عناوین یاد شده و دستورالعمل مربوطه در وبگاه مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامتبه نشانی زیر در دسترس علاقمندان قرار دارد:

https://nchir.ihio.gov.ir