۱۴۰۰ چهارشنبه ۲ تير
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۴ مهر    تعداد بازدید : 546

 

 مأموریت مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب

 

ارتقاء دانش پزشکی در حوزه بیماری های مغز و اعصاب و علوم وابسته به آن و ورود به فناوری جدید در تشخیص و درمان که منجر به کاهش رنج و درد انسان ها شود که می توان در چند هدف زیر خلاصه نمود:

  1.  پژوهش های بنیادی که بتواند شناخت بهتری از بیماری ها و پاتوفیزیولوژی آنها ارائه دهد

  2.  پیگیری و ارزیابی درمان های در دست انجام

  3.  شناخت بیماری های منطقه ای و کشوری در حوزه بیماری های مغز و اعصاب

  4.  جستجوی را ههای پیشگیری از بروز بیماری ها

  5.  جستجوی روش های تشخیصی سریعتر، مطمئن تر و ارزان تر

  6.  جستجوی درمان های مناسبتر که دوره ای کوتاهتر،عوارض جانبی ناخواسته کمتر و ارزان تر باشد