۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين

 

 

روزهای کاری: شنبه تا پنج شنبه
ساعات کاری: 7:30 لغایت 13:30 

آدرس پستی: میدان کوثر، خیابان شفا، نبش کوچه 22،سمت راست، مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب

 

کد پستی:  7618759639
تلفن و دورنگار: 32124727 (034)
 http://kmu.ac.ir/fa/nrc 

 km.nrc@gmail.com 

 kmu_nrc@yahoo.com 

 kmu_nrc@kmu.ac.ir