۱۴۰۰ چهارشنبه ۲ تير
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۶ تير    تعداد بازدید : 1661
 
 
 

گروه پژوهشی- روانپزشکی

دکتر حسن ضیاءالدینی

درجه علمی: متخصص روانپزشکی، فلوشیپ روانپزشکی کودک و نوجوان، فلوشیپ درمان اعتیاد 

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:   h_ziaaddini@hahoo.com  

 

دکتر علیرضا غفاری نژاد

درجه علمی: متخصص روانپزشکی، فلوشیپ درمان درمانی

مرتبه علمی: استاد

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:         argnejad@yahoo.com  

 

دکتر مهین اسلامی شهربابکی

درجه علمی: فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

مرتبه علمی: دانشیار

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:      mehinslami@yahoo.com 

 

دکتر عبدالرضا صباحی

درجه علمی: متخصص روانپزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:      abdsaba@kmu.ac.ir

دکتر قدرت ا... رجبی زاده

درجه علمی: متخصص روانپزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:      drrajabizadeh@gmail.com

 

دکتر نبی بنازاده

درجه علمی: متخصص روانپزشکی

مرتبه علمی: استادیار

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:      n_banazadeh@kmu.ac.ir