۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۴ مهر    تعداد بازدید : 1089

 

 

 

گروه پژوهشی- مغز و اعصاب

 

دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استاد

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:     hebrahimi@kmu.ac.ir    

دکتر اکبر حمزه ای مقدم

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:     a_hamzehei@kmu.ac.ir    

دکتر محمدعلی شفا

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک:       ma_shafa@kmu.ac.ir  

 

دکتر رستم سیف الدینی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استادیار

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:        ros@kmu.ac.ir    

 

دکتر بهناز صدیقی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:   behnaz_sedighi@gmail.com    

 

دکتر فرهاد ایرانمنش

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استاد

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:      fpp_farhad@yahoo.com  

 

دکتر کاوه شفیعی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استادیار

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:    kshafiee@gmail.com  

 

دکتر مریم عابدینی پاریزی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

 

پست الکترونیک:  parizmary@yahoo.com