۱۴۰۰ چهارشنبه ۲ تير
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين    تعداد بازدید : 1710

 

 

 

گروه پژوهشی- مغز و اعصاب

 

دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استاد

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: hebrahimi@kmu.ac.ir    

دکتر اکبر حمزه ای مقدم

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:   a_hamzehei@kmu.ac.ir     

دکتر محمدعلی شفا

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: ma_shafa@kmu.ac.ir 

دکتر رستم سیف الدینی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: ros@kmu.ac.ir       

دکتر بهناز صدیقی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: behnaz_sedighi@gmail.com   

دکتر فرهاد ایرانمنش

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استاد

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: fpp_farhad@yahoo.com      

دکتر کاوه شفیعی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:   kshafiee@gmail.com  

دکتر هدا کمالی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: hoda_3303@yahoo.com

دکتر حمیده ارون

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: Hamide.md62@gmail.com

دکتر بنت الهدی ضیاء الدینی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: dr_mohsen_sys@yahoo.com

دکتر حمیدرضا برزگر بفروئی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: hr.barzegar68@gmail.com

دکتر مریم عابدینی پاریزی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

پست الکترونیک:  parizmary@yahoo.com