۱۴۰۰ چهارشنبه ۲ تير
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن    تعداد بازدید : 2320

 

 

 

 الهام خدیر

مدیر امور اداری و کارشناس ارزشیابی مرکز 

 

 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

​​034-32124727

       

          e.khadir@kmu.ac.ir