۱۴۰۰ چهارشنبه ۲ تير
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير    تعداد بازدید : 2340
 
 
 

اعضا مرکز 

 

دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استاد

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:     hebrahimi@kmu.ac.ir    

دکتر اکبر حمزه ای مقدم

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:     a_hamzehei@kmu.ac.ir    

دکتر محمدعلی شفا

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک:       ma_shafa@kmu.ac.ir  

 

دکتر رستم سیف الدینی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:        ros@kmu.ac.ir    

 

دکتر بهناز صدیقی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:   behnaz_sedighi@gmail.com    

 

دکتر فرهاد ایرانمنش

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استاد

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:      fpp_farhad@yahoo.com  

 

دکتر کاوه شفیعی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:    kshafiee@gmail.com  

دکتر علی ابراهیمی نژاد

درجه علمی: متخصص جراحی مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:    aliebrahimi_nr@yahoo.com  

 

دکتر حامد ریحانی کرمانی

درجه علمی: متخصص جراحی مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:    h_reihami@hotmail.com 

 

دکتر حسن ضیاءالدینی

درجه علمی: متخصص روانپزشکی، فلوشیپ روانپزشکی کودک و نوجوان، فلوشیپ درمان اعتیاد 

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:   h_ziaaddini@hahoo.com  

 

دکتر علیرضا غفاری نژاد

درجه علمی: متخصص روانپزشکی، فلوشیپ درمان درمانی

مرتبه علمی: استاد

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:         argnejad@yahoo.com  

 

دکتر نبی بنازاده

درجه علمی: متخصص روانپزشکی

مرتبه علمی: استادیار

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:      n_banazadeh@kmu.ac.ir

دکتر نرگس خانجانی

درجه علمی: اپیدمیولوژیست

مرتبه علمی: استاد

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:      n_khanjani@kmu.ac.ir