۱۴۰۰ چهارشنبه ۲ تير
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۴ مهر    تعداد بازدید : 739

 

اهداف

 

- پاسخگویی به نیازهای اساسی پژوهشی و درمانی رشته های مغزو اعصاب، جراحی مغز و اعصاب،روانپزشکی و سایر رشته های مرتبط

- افزایش مقالات داخلی و خارجی

- ایفای نقش در سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور جهت ارتقای سلامت جامعه

- فراهم نمودن بستر مناسب آموزشی و پژوهشی جهت افزایش بنیه علمی نیرو های انسانی به خصوص نیروهای جوان در زمینه کارهای تحقیقاتی

- آماده سازی مرکز جهت اجرای طرح هایی منطبق بر نیاز جامعه است و رفع مشکلات مهم جامعه در این زمینه ها

- ارائه سیمای اپیدمیولوژیک از بیماریهای عصبی در سطح کشور  و جهان

- تدوین اولویتها و برنامه تحقیقاتی بیماریهای اعصاب با توجه به سیمای اپیدمیولوژیک این بیماریها

- کاهش بروز بیمارهای مغز و اعصاب، روانپزشکی و نیاز به جراحی مغز و اعصاب

- کاهش شیوع بیمارهای مغز و اعصاب، روانپزشکی و نیاز به جراحی مغز و اعصاب

- کاهش ناتوانایی ها و بار مالی حاصل از بیماریهای مغز و اعصاب، روانپزشکی ، جراحی مغز و اعصاب و ... لاعلاج یا صعب العلاج